wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


O Fundacji
PDF Drukuj Email

 

Fundacja Inkubator została powołana 11 czerwca 1992 r. przez Zarząd Miasta Łodzi, działający w imieniu Gminy Miejskiej Łódź, i przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W dniu 19 października 1992 r. Fundację Inkubator wpisano do Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod nr 3097. Fundacja, jako jedna z pierwszych w Polsce, uruchomiła Inkubator Przedsiębiorczości, który działał do 2006 r.
W dniu 28 stycznia 2005 r. Fundacja Inkubator została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000227039) w rejestrze fundacji oraz w rejestrze przedsiębiorców.

W skład Rady Fundacji wchodzi dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi oraz jeden przedstawiciel Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Organem kierującym bezpośrednio pracą Fundacji Inkubator jest Zarząd.

W ramach swojej działalności Fundacja Inkubator prowadzi:

  • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
  • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstawowym celem statutowym Fundacji Inkubator jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundacja Inkubator świadczy, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KSU dla MSP, usługi w czterech kategoriach:

  • informacyjne,
  • finansowe – udzielanie pożyczek,
  • szkoleniowe,
  • doradcze o charakterze ogólnym.

Najważniejszym założeniem funkcjonowania Fundacji Inkubator jest kompleksowość i jakość świadczonych usług. Czynniki gwarantujące wykonanie ww. usług na najwyższym, oczekiwanym przez Klienta poziomie to m.in.:

  • wysoko wykwalifikowana kadra,
  • doświadczenie w realizacji wielu projektów europejskich
 

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.