wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Projekt "poMOCNI"
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 12:18

Z dniem 01.04.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu "poMOCNI" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywa integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie pracują (zarówno na umowę o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych)

- są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np.: osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

- zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: m. Łódź,  łódzkiego-wschodniego,  zgierskiego)

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

- Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym (5h/osobę)

- Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe (24 h/osobę)

- Mentoring

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne (w zależności od potrzeb)

- Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat.B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) – dla 60 osób

- Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe) – dla 30 osób

- Płatne 6 miesięczne staże zawodowe (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe w wysokości 1800 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW) – dla 57 osób.

- Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

- I edycja (50 osób) – od 29.05.2017r. do 31.12.2017r. lub do wyczerpania liczby miejsc

- II edycja (50 osób) – 01.01.2018r. do 31.12.2018r. lub do wyczerpania liczby miejsc

W dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Poprawiony: poniedziałek, 24 kwietnia 2017 12:29
 

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.