wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Projekt "Mama w pracy"
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 11:58

Z dniem 01.03.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „Mama w pracy” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział kobiety, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyły 18 rok życia
 • posiadają  miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, zgodnie
  z art. 25 Kodeksu Cywilnego;
 • sprawują opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do
  lat 3 ( bycie rodzicem lub opiekunem prawnym);
 • nie wykonują pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem, tj.:

- pozostają bez zatrudnienia lub

- przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNICZEK PROJEKTU:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 40 kobiet w wymiarze 3 godzin dla 1 osoby, którego celem jest m.in. analiza predyspozycji  zawodowych uczestniczek i zalecenia, co do potrzeby szkoleń i wyboru ich rodzaju;
 • grupowe poradnictwo zawodowe - przeprowadzone w formie warsztatów dla
  40 kobiet, w grupach 10-osobowych, w wymiarze 10 godzin/grupę ( 2 dni x 5 godzin)
  z zakresu m.in. oceny sytuacji na rynku pracy oraz potencjału i kwalifikacji uczestniczek w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy;
 • grupowe wsparcie psychologiczne – przeprowadzone w formie warsztatów dla
  40 kobiet, w grupach 10-osobowych, w wymiarze 15 godzin/grupę (3 dni x 5 godzin), którego celem jest poprawa kondycji psychologicznej uczestniczek  w związku ze zmianą ich sytuacji życiowo-zawodowej;
 • szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestniczek i zapotrzebowaniem rynku pracy dla 30 uczestniczek projektu;
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla 20 uczestniczek projektu
  (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 1600 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz  pokrywane ubezpieczenie NNW);
 • pośrednictwo pracy - m.in.: pomoc w znalezieniu oferty pracy i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • pozainstytucjonalna  forma opieki nad dzieckiem do lat 3 w postaci niani – założono wypłatę wynagrodzenia niani dla 60 uczestniczek projektu przez okres ok. 6 miesięcy.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie udzielane są w biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 oraz pod numerami telefonów: (42) 637 01 78 lub 609 466 688.

Poprawiony: wtorek, 21 marca 2017 12:01
 

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.