wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Projekt "Szans dla Kobiet"
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 13 grudnia 2016 09:20

Z dniem 01.11.2016 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „SZANSA DLA KOBIET” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII – Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1  Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział kobiety, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • ukończyły 30. rok życia
 • pozostają bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy bądź bierne zawodowo)
 • mieszkają lub uczą się na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego)

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNICZEK PROJEKTU:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe w wymiarze 5 godzin dla 1 osoby + zwrot kosztów dojazdu, obejmuje m.in. opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne w wymiarze 2 godzin dla 1 osoby + zwrot kosztów dojazdu;
 • kursy i szkolenia zawodowe zgodne z predyspozycjami uczestniczek
  i zapotrzebowaniem rynku pracy dla wszystkich uczestniczek projektu (ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu, przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestniczkom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla wszystkich uczestniczek projektu (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości
  1600 zł netto/m-c, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz  pokrywane ubezpieczenie NNW);
 • pośrednictwo pracy - m.in.: pomoc w znalezieniu oferty pracy i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie udzielane są w biurze projektu
w  Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 oraz pod numerami telefonów: (42) 637 01 78 lub 609 466 688


 

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.