wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Projekt "Czas na sukces"
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 sierpnia 2016 11:14

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR” w partnerstwie z Fundacją Inkubator rozpoczęło realizację projektu „CZAS NA SUKCES” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Celem projektu „CZAS NA SUKCES” jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie łódzkim poprzez kompleksowe wsparcie 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą w okresie 01.08.2016-31.05.2018.

Projekt „CZAS NA SUKCES” skierowany jest do pozostających bez pracy osób powyżej 29 roku życia (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które zamieszkują/uczą się (wyłącznie wieczorowo bądź zaocznie) na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) w powiatach: łódzkim – wschodnim albo zgierskim, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie weźmie udział 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 edycje naboru (ogółem 40 osób: 10 kobiet i 10 mężczyzn w każdej edycji) w następujących terminach:

- I edycja: wrzesień – październik 2016r.

- II edycja: listopad 2016 – styczeń 2017r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla jego uczestników:

- szkolenie „WŁASNA FIRMA” w wymiarze 50 godz./osobę + zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i opieki nad dzieckiem/osobą zależną;

- doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 6 godz./osobę;

- jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie do 22.700 zł na osobę dla 40 osób;

- podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości średnio 1200zł/m-c/osobę przez okres do 6 m-cy prowadzenia działalności dla 40 osób;

- przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości średnio 1200zł/m-c/osobę przez okres od 7 do 12 m-ca prowadzenia działalności gospodarczej dla 28 osób;

- wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (refundacja kosztów zakupionych przez uczestników usług szkoleniowych i/lub doradczych) – pula środków - 10000zł/edycję.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie „CZAS NA SUKCES” udzielane są w biurze projektu w Stowarzyszeniu Oświatowym „EDUKATOR” w Łodzi przy ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź pod numerami telefonów: 600 237 234 lub 531 212 377 oraz pod numerami telefonów Fundacji Inkubator: (42) 637 01 78 lub 609 466 688 .

 

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.