wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Projekt "Kobieta w Biznesie"
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 lipca 2016 07:24

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2016r. Międzynarodowa Fundacja Kobiet w partnerstwie z Fundacją Inkubator rozpoczęła realizację projektu
„KOBIETA W BIZNESIE”
współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Celem projektu „KOBIETA W BIZNESIE” jest aktywizacja zawodowa 40 pozostających bez pracy kobiet powyżej 29 r.ż. z woj. łódzkiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia w podjęciu samozatrudnienia

w okresie 15.07.2016-14.05.2018.

Projekt „KOBIETA W BIZNESIE” skierowany jest do pozostających bez pracy kobiet powyżej 29 roku życia (bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które zamieszkują/uczą się (wyłącznie wieczorowo bądź zaocznie) na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego), z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie weźmie udział 40 kobiet, w tym co najmniej 70% z nich (tj. 28 kobiet) stanowić będą kobiety z powiatów: łaski, brzeziński, kutnowski, łęczycki, zduńskowolski, tomaszowski, radomszczański i poddębicki.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 edycje naboru (ogółem 40 kobiet: 20 kobiet
w każdej edycji) w następujących terminach:

- I edycja – sierpień – wrzesień 2016r.

- II edycja – październik – grudzień 2016r.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia dla jego uczestniczek:

- szkolenie „ABC WŁASNEGO BIZNESU” w wymiarze 50 godz./osobę + zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i opieki nad dzieckiem/osobą zależną;

- doradztwo indywidualne biznesowe w wymiarze 6 godz./osobę;

- jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie do 22.700 zł na osobę dla 36 osób;

- podstawowe finansowe wsparcie pomostowe w wysokości średnio 1200zł/m-c/osobę przez okres do 6 m-cy prowadzenia działalności dla 36 osób;

- przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w wysokości średnio 1200zł/m-c/osobę przez okres od 7 do 12 m-ca prowadzenia działalności gospodarczej dla 18 osób;

- wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze udzielane w okresie 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (refundacja kosztów zakupionych przez uczestniczkę usług szkoleniowych i/lub doadczych) – pula środków - 14000zł/edycję.

Wszystkie informacje o realizowanym projekcie udzielane są w biurze projektu
w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 oraz pod numerami telefonów: (42) 637 01 78 lub 609 466 688 (Fundacja Inkubator) oraz 784 088 222 (Międzynarodowa Fundacja Kobiet).

Poprawiony: piątek, 29 lipca 2016 11:20
 

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.