wersja dla niedowidzących wersja z powiększoną czcionką

logo_facebookcom


Zapytanie ofertowe na szkolenie z języka angielskiego zgodnie z zasadą konkurencyjności
PDF Drukuj Email
piątek, 11 maja 2012 13:52

W związku z realizacją projektu Menedżerka XXI wieku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet  VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zasadą konkurencyjności Fundacja Inkubator zamieszcza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego dla 60 uczestniczek projektu  (określonego  we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem CPV 55100000-1) Poniżej, w pliku do pobrania szczegóły zapytania ofertowego, w szczególności opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny oraz termin składania ofert. Fundacja Inkubator wybierze najkorzystniejszą ofertę, z zastrzeżeniem, że cena nie przekracza kwoty założonej w budżecie projektu.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Dokumentację ofertową można pobrać także w siedzibie realizatora projektu:

Fundacja Inkubator
90-006 Łódź
ul. Piotrkowska 114
pok. 14

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia.

 
Strona internetowa projektu "Menedżerka XXI wieku""
PDF Drukuj Email
czwartek, 29 marca 2012 16:10

Informujemy, że została już uruchomiona strona internetowa projektu "Menedżerka XXI wieku". Zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegóły na www.menedzerka.inkubator.org.pl

 
Menedżerka XXI wieku
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 marca 2012 10:30

 

Menedżerka XXI wieku

Projekt „Menedżerka XXI wieku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowisk menedżerskich przez 60 pracujących kobiet dorosłych, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. łódzkiego, w okresie od 01.03.2012 do 31.01.2014.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie pracujące kobiety dorosłe, zamieszkałe (art. 25 KC) lub pracujące na terenie woj. łódzkiego i zajmujące w zakładach pracy stanowiska menedżerskie (tj. kadra wyższego i średniego szczebla), które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności (poza miejscem i godzinami pracy). Przez kobiety pracujące rozumie się osoby, które posiadają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło. Projektem objętych zostanie 60 pracujących kobiet dorosłych (powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Grupa docelowa projektu to kobiety w różnym przedziale wiekowym oraz posiadające wykształcenie co najmniej średnie z racji zajmowanych stanowisk.

W ramach projektu przewidziano szkolenie dla kadry menedżerskiej dla 3 grup 20-osobowych w wymiarze 60 godzin szkolenia merytorycznego oraz 120 godzin języka angielskiego. Szkolenie składa się z następujących modułów: zarządzanie zespołem, zarządzanie emocjami oraz język angielski kończący się egzaminem TOEIC®.

Szczegółowe informacje w sprawie projektu „Menedżerka XXI wieku” udzielane są pod numerem telefonu (42) 637-01-78 oraz w biurze projektu mieszczącego się w Fundacji Inkubator, Łódź ul. Piotrkowska 114, I piętro, pokój nr 14.

 
Zmiana godzin pracy w dn. 03.02.2012 r.
PDF Drukuj Email
czwartek, 02 lutego 2012 08:43

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2012 roku Fundacja Inkubator będzie czynna do godz. 11.

 
II edycja projektu "Czas na Biznes"
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2012 10:26

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w II edycji projektu „Czas na Biznes” osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujące (Kodeks Cywilny art.25) i/lub pracujące na terenie woj. łódzkiego, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (modernizacyjne i adaptacyjne).

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej projektu www.czasnabiznes.inkubator.org.pl w zakładce "Informacje o projekcie". Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji oraz załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie Biura projektu.

Termin przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych:
16.02.2012r. – 29.02.2012r. (10 dni roboczych) w godz. 9-15
W przypadku, gdy liczba złożonych formularzy osiągnie 156, procedura przyjmowania zostanie zakończona wcześniej.

 
Strona internetowa projektu "Nowy start"
PDF Drukuj Email
piątek, 25 listopada 2011 20:06

Informujemy, że została już uruchomiona strona internetowa projektu "Nowy Start".

Adres strony internetowej projektu: www.nowystart.inkubator.org.pl

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 10

Kontakt

 

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

(na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej)

e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl

Nr tel: 42 633 16 55

Nr fax: 42 633 87 13

logo_krajowego_systemu_uslug_ksu


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Colourful World layout renew domain name Valid XHTML and CSS.